Dansk
Fortolkning
Æstetiske tekster/Litteratur
Digte
Dansk
Kommunikation
Mundtlighed
Oplæsning

UdlånsafdelingenInformationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  0. til 3. klasse papirbog 
Huskeseddel:
Emma
Naturdigte

Indholdsbeskrivelse:
Undervisningsmateriale til elever i 0.-3. klasse med 20 digte til højtlæsning og tilhørende sproglige og kreative undervisningsaktiviteter. Desuden forslag til, hvordan elevernes viden om naturfaglige emner kan bringes i spil og udvides.

Indeholder:
 • Vejret
 • Havet
 • Skoven
 • Naturoplevelser
 • Jorden og universet


Pædagogisk note:

Anna Frandsen
Naturdigte består af et undervisningsmateriale og en lærervejledning. Materialet har fokus på naturoplevelser og læseoplevelser og understøtter sproglig udvikling hos børn i indskolingen Det er et materiale som retter sig mod indskolingselever i udgangspunktet fra 0-2 men kan også bruges i 3. klasse. Bogen består af 20 digte fordelt over fem emner: Vejret, Havet, Skoven, Naturoplevelser samt Jorden og Universet. Materialet sætter fokus på forholdet mellem børnenes egne oplevelser og erfaringer fra naturen, og gennem oplæsning og elevernes egne undersøgende tilgang, kobles elevernes erfaringer med sprog og viden om naturen.
Materialet lægger vægt på at skabe rum for læring og undervisning gennem krogslige erfaringer, oplæsning, samtaler og tilknyttede aktiviteter og bidrager således til, at indskolingselever bliver mere fortrolige med naturoplevelser fx i deres nærmiljø.
Under hvert emne er der forslag til, hvordan eleverne kan skabe betydninger i forhold til digtets indhold. Hvert undervisningsforslag tager først afsæt i elevernes egne forforståelser omkring emnerne, hvorefter eleverne gennem en sanselig, kropslig, undersøgende og kreativ tilgang kan arbejde og samarbejde med de forskellige emner. Lærervejledningen lægger også vægt på, at elevernes oplevelser og læring om naturen kan bidrage til elevernes klimabevidsthed. Materialet kan derfor også åbne for samtaler omkring klima og klimaudfordringer.
Til materiale findes en lærervejledning, som tydeligt beskriver materialets didaktiske tilgang, ligesom den skitserer en uddybende vejledning til de enkelte digte.

Fysisk beskrivelse:
 • 55 sider

Sprog:
 • Dansk

Klassetrin:
0. til 3. klasse.

Anvendelsesklausul:
 • Informationsmaterialer
  • Der kan maksimalt bookes 1 eksemplarer af materialet.
  • Materialet kan lånes i 15 arbejdsdage.
 • Udlånsmaterialer
  • Der kan bookes ubegrænset mange eksemplarer af materialet.
  • Materialet kan lånes i 30 arbejdsdage.
Antal i afdelinger:
 • 60 stk. i udlånsafdelingen. Kan bookes enkeltvis.
 • 6 stk. i Informationssamlingen
Placering i afdelinger: Skip Navigation Links.
Center for Undervisningsmidler
Informationssamlingen
Bornholm
89.69
Schilhab, Theresa
Naturdigte
København
Dansk præsentationssamling - Grundskole
Didaktiseret - Indskoling
89.69
Schilhab, Theresa
Naturdigte
Dansk
Grundskole (begynderundervisning 0.-2.kl.)
F 07f Sprogl. træning og begrebsindlæring
Naturdigte

Udgiver: Dansklærerforeningen
Udgivelsesår: 2023
Faust nr.: 135 944 602
ISBN: 9788772113241
DK5:
FUI:
Expand FUI-katalogFUI-katalog
Illustrator: Anne-Sophie Helger
Pædagogisk note: Anna Frandsen

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...