UdlånsafdelingenInformationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  8. til 10. klasse papirbog  Nota 
Huskeseddel:
Emma
Sæt spor
Spot på brugstekster

Indholdsbeskrivelse:
Brugstekster er tekster, der formidler information, som enten påvirker, instruerer eller opfordrer til handling i aktuelle kommunikationssituationer. Eleverne skal undersøge en lang række brugstekster og også selv producere forskellige tekster med både skrevne og multimodale udtryk. Målrettet 8.-10. klasse.Pædagogisk note:

Trine Ferdinand
I denne undervisningsbog er der spot på den meget brede tekstkategori 'brugstekster', som er en af de tre kategorier, der omtales i det nye faghæfte til dansk 2019: Brugstekster, fagtekster og æstetiske tekster, som danskfaget skal dække bredt.
Brugstekster er nok den tekstkategori, som flest dansklærere er mest usikre overfor. Det er den tekstkategori, som eleverne oftest skal skrive i til den mundtlige prøve, og den skal også indgå i opgivelserne til den mundtlige prøve. Bogen giver en godt overblik over de tekster kategorien rummer. Eleverne skal både undersøge og skrive tekster indenfor kategorien.
Den meget brede kategori dækker over alle tekster med en tydelig hensigt om at påvirke andres holdninger eller handlinger som fx reklamer, klagebrev, ansøgning, taler, debatindlæg, anmeldelser. Det kan også dreje sig om tekster, der giver folk mere objektiv information eller instruktion, så de selv kan danne deres holdninger eller give dem mulighed for at handle som fx nyhedsartikler eller madopskrifter. Der er mange interessante og aktuelle teksteksempler i bogen.
Spørgsmålet er om eleverne behøver at kende til tekstkategorien for at blive gode skrivere af brugstekster, og om de opfatter, hvad de forskellige tekster har tilfælles. Under alle omstændigheder så er der masser af gode skriveopgaver i bogen, hvor overvejelser om tekstens hensigt, målgruppe og situation er omdrejningspunktet.

Materialet findes på Nota:

Fysisk beskrivelse:
 • 92 sider

Sprog:
 • Dansk

Klassetrin:
8. til 10. klasse.

Anvendelsesklausul:
 • Udlånsmaterialer
  • Der kan bookes ubegrænset mange eksemplarer af materialet.
  • Materialet kan lånes i 30 arbejdsdage.
 • Informationsmaterialer
  • Der kan maksimalt bookes 1 eksemplarer af materialet.
  • Materialet kan lånes i 20 arbejdsdage.
Antal i afdelinger:
 • 167 stk. i udlånsafdelingen. Kan bookes enkeltvis.
 • 5 stk. i Informationssamlingen
Placering i afdelinger: Skip Navigation Links.
Center for Undervisningsmidler
Informationssamlingen
Bornholm
89.691
Spot på brugstekster
København
Dansk præsentationssamling - Grundskole
Didaktiseret - Udskoling
89.691
Spot på brugstekster
Dansk
Grundskole (3.-10. klasse)
F 08b Indføring i tekstlæsning
Sæt spor (Serietitel)
Spot på brugstekster

Udgiver: Dansklærerforeningen
Udgivelsesår: 2021
Faust nr.: 3 907 588 1
ISBN: 9788772111919
DK5:
FUI:
Expand FUI-katalogFUI-katalog
Forfatter: Birgitte Therkildsen
Birthe Christensen
Illustrator: Simon Væth
Pædagogisk note: Trine Ferdinand

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...