Engelsk
Arbejdsmåder
Bevægelse
Matematik
Tværgående temaer
Bevægelse
Tysk
Fagets didaktik
Bevægelse
Tysk
Fagets didaktik
Differentiering

UdlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  0. til 6. klasse Materialesæt 
Huskeseddel:
Emma
Leg på streg - skabeloner

Indholdsbeskrivelse:
Kassen indeholder skabeloner i hård plast til at opstrege figurbanen, taltavlen og bogstavbanen. Materialet indeholde et inspirationskatalog, henvendt til indskolingen, hvor opstregning og brug af banerne bliver detaljeret forklaret. Kræftens bekæmpelse har yderligere lavet et nyt inspirationskatalog, som henvender sig til mellemtrinnet. Der kan kun udlånes 1 sæt pr. lån
Det vil tage 4-5 personer 4-5 timer at lave optegningerne. Hvis optegningerne laves på jævn og fast belægning, holde de bedst. Placér banerne længst væk fra sand og grus, da det slider på malingen og brug kun lyse,stærke farver
Skolen skal selv sørge for spraydåser og kridt.


Pædagogisk note:

Mia Hartmann
Leg på streg er et koncept, der har til formål af fremme fysisk aktivitet blandt skolelelever ved hjælp af opstregninger i skolegården. Opstregningerne giver skolen mulighed for at igangsætte nye og sjove lege, der kan anvendes i både undervisning og frikvarterer.

Fysisk beskrivelse:
  • 2 Kasser

Klassetrin:
0. til 6. klasse.

Anvendelsesklausul:
  • Udlånsmaterialer
    • Der kan bookes ubegrænset mange eksemplarer af materialet.
    • Materialet kan lånes i 20 arbejdsdage.
Antal i afdelinger:
  • 4 stk. i udlånsafdelingen. Kan bookes enkeltvis.
Udgiver: Nordea Fonden
Udgivelsesår: 2016
Faust nr.: 9 002 807 6
DK5:

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...