Dansk
Fortolkning
Æstetiske tekster/Litteratur
Romaner
Dansk
Temaer
Kærlighed
Dansk
Temaer
Ungdom

UdlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  Ungdomsuddannelser e-bog 
Huskeseddel:
Emma
Gyldendals e-bøger
Liberty

Indholdsbeskrivelse:
13-årige Christian kommer til Tanzania med sin far og bliver venner med den indfødte Marcus. Da han efter et ophold i Danmark vender tilbage for at realisere drømmen om et diskotek sammen med Marcus, får kulturforskellene fatale følger.

Sammenhæng:
Liberty
Liberty ( 1 )


Pædagogisk note:
Denne roman er forsynet med indlagte spørgsmål ("overlay"), som man låner sammen med værket. Eleverne læser kun de indledende 37 sider i sin helhed og følger derefter et af 6 mulige læsespor, som er markeret med farve i teksten. Pointen er, at eleverne bevarer sit læseflow samtidig med, at de læser tekstnært.
Man kan vælge at læse værket strengt postkolonialistisk, men denne vejledning ser på de eftervirkninger, som de hvides kolonisering har haft på Tanzania.
Jakob Ejersbo´s "Liberty" interesserer sig for alle parters medvirken i at opretholde det ulige forhold mellem sorte og hvide i Tanzania. Eleverne opfordres til fx at se på, hvordan sproget bruges til at karakterisere personerne: Lad eleverne give eksempler på den kulturelle og sociale identitet, sproget signalerer.
- Hvordan den sorte Marcus drømmer om at blive hvid og komme til Europa, og Christian vil være sort og en del af Afrika: Hvorfor har de denne længsel? Lad eleverne inddrage titlen.
- Hvordan postkolonialismen blomstrer i Tanzania: Hvordan udnytter de hvide de sorte i Tanzania? Adskiller skandinaverne sig fra andre europæere?
- Hvordan skandinavernes fortællinger om deres eget virke i Afrika konfronteres med den afrikanske virkelighed. Hvad kan eleverne fortælle om de sortes forestillinger om lighed?

 • CFU Danmark
  Dansk A: Gymnasiet og VU
  Dansk A: Gymnasiet og VU
  Dansk A: Gymnasiet og VU
  Dansk A: Gymnasiet og VU


Sprog:
 • Dansk

Klassetrin:
Ungdomsuddannelser

Antal i afdelinger:
 • Ubegrænset antal
Udgiver: Gyldendal
Udgivelsesår: 2009
CFU ID nr.: CFUEBOG1075629
ISBN: 9788702096453
DK5:
Pædagogisk note: Hanne Heimbürger
Pædagogisk overlay: Hanne Heimbürger
Pædagogisk vejledning: Hanne Heimbürger

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...