Tysk
Fagets didaktik
Ordforrådstilegnelse
Tysk
Fagets didaktik
Spil og sproglege
Tysk
Genrer
Skønlitteratur
Tysk
Skriftlig kommunikation
Læsning

UdlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  5. til 6. klasse Billedbog  Materialesæt 
Huskeseddel:
Emma
Wimmelbilderbuch
ElementarbildungPædagogisk note:
Den store myldrebilledbog i A2 format er opdelt i ni temaer, som kan danne udgangspunkt for arbejdet med elevernes mundtlige og skriftlige kompetencer, herunder færdigheder som f.eks. samtale, ordforråd og skrivning. I den tilhørende pædagogisk vejledning er der ideer til, hvordan man kan arbejde med de ni temaer.
Herunder findes en pædagogisk vejledning, der består af en række generelle ideer og opgaver, som kan benyttes til læsning af fiktive tekster. Der er forslag til forskellige konkrete mundtlige og skriftlige tasks, bl.a. opgaver hvor it, bevægelse og kreativitet spiller en rolle. Her er inspiration til, hvordan du kan stilladsere arbejdet med tekster i tysk, og alt efter, hvor du ønsker at lægge vægten i arbejdet med teksten, kan du udvælge relevante opgaver. Tilknyttet vejledningen hører en padlet, som indeholder opgaveark og ideer, der kan supplere forløb med fokus på tekstlæsning.

 • CFU Danmark
  Hertil findes pædagogisk vejledning:
  Hertil findes pædagogisk vejledning:

Målgruppe:
 • A0-A1

Form og genre:
Billedbog

Fysisk beskrivelse:
 • 1 Taske

Sprog:
 • Tysk

Klassetrin:
5. til 6. klasse.

Anvendelsesklausul:
 • Udlånsmaterialer
  • Der kan maksimalt bookes 1 eksemplarer af materialet.
  • Materialet kan lånes i 20 arbejdsdage.
Antal i afdelinger:
 • 4 stk. i udlånsafdelingen. Kan bookes enkeltvis.
Udgiver: Klett Verlag
Udgivelsesår: 2010
Faust nr.: 9 987 236 4
DK5:
Pædagogisk note: Marianne Hubert
Pædagogisk vejledning: Anne Sophie Westh
Christina Hellensberg
Claudia Jans
Marianne Hubert

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...