Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Familieliv
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Relationer og følelser
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Seksualitet
Tysk
Genrer
Skønlitteratur
Tysk
Temaer
Anders sein
Tysk
Temaer
Familie
Tysk
Temaer
Freundschaft und Liebe
Tysk
Temaer
Jung sein

UdlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  8. til 10. klasse Ungdomsuddannelser Online 
Huskeseddel:
Emma
Efter os, resten af verden

Indholdsbeskrivelse:
Tysk drama fra 2023. 16-årige Jonas står over for en sygdom, der til sidst vil slå ham ihjel og nægter blankt at adlyde sociale regler. Han falder for Emily, der har sine egne problemer. Og begge deres mødre tror, at deres teenagekærlighed vil forstærke deres dilemma.


Pædagogisk note:

Christina Hellensberg
Hvad vil det sige at være forskellig fra andre? Filmen er en stemme ind i, at eleverne kan beskæftige sig med fx 'Verschiedenheit' og 'Liebe'. Den kan være udgangspunkt for samtaler om, hvordan unge kan have udfordringer og glæder på mange forskellige niveauer. Hvad der forbinder mennesker og er udtryk for venskaber eller det modsatte.
Du kan lade eleverne lægge mærke til personer og handlinger i filmen, som kan være bud på nogle input i samtaler om de emner. Lad dem også se på andre kilder og ordforråd derfra, som de kan bygge videre på og integrere i deres egen sprogproduktion. Eleverne kan også udtrykke deres synspunkter ift. filmens karakterer og deres opførsel. Menings- og holdningsudtryk skal måske repeteres ti det formål.
I arbejdet med tv-filmen kan man inddrage elementer af det obligatoriske emne 'Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab', fx ift. samtaler om følelsesmæssige dilemmaer i relationer og normer og idealer.
Nedenfor under supplerende materialer findes en pædagogisk vejledning, der består af en række generelle refleksioner, ideer og opgaver til at arbejde med tv- og spillefilm i tyskundervisningen. Hovedfokus på selve opgaverne i denne vejledning ligger inden for mundtlig og til dels skriftlig kommunikation samt kultur og samfund som formuleret i Fælles Mål for tysk. Du kan således vælge, hvor du ønsker at lægge vægten i arbejdet med filmen og bruge de ideer til opgaver, som er mest relevante til din undervisning.

Form og genre:
Fiktion | TV-film

Supplerende materialer:

Fysisk beskrivelse:
  • TV-optagelse, 90 min

Sprog:
  • Tysk

Undertekster:
  • Dansk
  • Tysk

Klassetrin:
8. til 10. klasse.
Ungdomsuddannelser

Udgiver: ARD
Udgivelsesår: 2023
ID nr.: TV0000132425
TV Dato: 04-10-2023
Spilletid: 90 min.
DK5:
Filmfotograf: Konstantin Kröning
Instruktør: Franziska Buch
Manuskriptforfatter: Franziska Buch
Pædagogisk note: Christina Hellensberg
Pædagogisk vejledning: Anne Sophie Westh
Christina Hellensberg
Marianne Hubert
Skuespiller: Anneke Kim Sarnau
Julius Gause
Lina Hüesker
Sophie von Kessel

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...