Findes ikke i udlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  papirbog 
Huskeseddel:
Emma
Gyldendals lærerbibliotek
Gyldendals pædagogikhåndbog
otte tilgange til pædagogik

Indeholder:
  • Hans Jørgen Kristensen: Pædagogisk filosofi : hvad er det, skolen skal? (Karsten Schnack: Dannelsesbegrebet i skolen. Svend Erik Nordenbo: Dannelse, kompetence og uddannelse. Hans Jørgen Kristensen: Fag og uddannelse)
  • Hans Jørgen Kristensen: Pædagogisk sociologi: hvad er det skolen gør? (Jens Rasmussen: Moderne pædagogik - forskning, profession, praksis. Hans Dorf: Pædagogik og social klassedeling. René B. Christiansen: Skolens skjulte læreplan)
  • Per Fibæk Laursen: Didaktik : planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning (Per Fibæk Laursen: Hvad er undervisning? Hvad er god undervisning? Hans Jørgen Kristensen: Fra indholdsbeskrivelser til målstyring? Kirsten Krogh-Jespersen: Undervisningsdifferentiering. Bodil Nielsen: Faglig evaluering)
  • Hans Jørgen Kristensen: Pædagogisk psykologi : udvikling, læring og motivation (Stig Brostrøm: Udvikling. Knud Illeris: Læring. Kim Foss Hansen: Motivation)
  • Per Fibæk Laursen: Pædagogik og etik : menneskeligt samspil i skolen (Sten Larsen: Professionsetik. Elsebeth Jensen: Klasseledelse - magt og autoritet. Carsten Hjorth Pedersen: Hvor normativ må skolen være?)
  • Per Fibæk Laursen: Opdragelse og undervisning i perspektiv (Thorkild Thejsen: Lærerrollen - fra degn til professionel. Ellen Nørgaard: Skolens historie i Danmark. Udviklingsarbejde og skoleudvikling/Kirsten Krogh-Jespersen & Ellen Nørgaard)
  • Per Fibæk Laursen: Pædagogisk antropologi : menneske og kultur (Trine Øland: Menneskeopfattelser i pædagogikken. Jan Kampman: Multikulturel og interkulturel pædagogik i skolen? Mette Buchardt: Skolens produktion af kultur og identitet. Ulla Ambrosius Madsen: Uddannelse - et våben mod fattigdom)
  • Hans Jørgensen Kristensen: Pædagogik som fag : metaperspektiver (Alexander von Oettingen: Det pædagogiske paradoks. Bent Nabe-Nielsen: Vidensformer : pædagogisk teori og argumentation. Per Fibæk Laursen: Teori og praksis. Henrik Juul: Pædagogisk teori - et overblik)

Fysisk beskrivelse:
  • 622 sider

Sprog:
  • Dansk

Klassetrin:
P, U

Udgiver: Gyldendal
Udgivelsesår: 2011
Faust nr.: 2 878 229 2
ISBN: 9788702083125
DK5:
FUI:
Udvid FUI-katalogFUI-katalog
Redaktør: Hans Jørgen Kristensen
Per Fibæk Laursen

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...