Se et uddrag af materialet her...

Historie
Historiebrug
Historiske scenarier
Historie
Kronologi og sammenhæng
Tidsperioder
09. 1660-1848 (Enevælde, oplysningstiden)
Historie
Kronologi og sammenhæng
Det lokale, regionale og globale (5.-9. klasse)
Kulturmøder/kultursammenstød og opdagelsesrejser

UdlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  6. til 10. klasse papirbog 
Huskeseddel:
Emma
Historiekanon
Udkig fra historiekanon 1600-tallet

Indholdsbeskrivelse:
Udkig fra historiekanon 1600-tallet tager udgangspunkt i kanonpunkterne Christian IV, Den Westfalske Fred og Statskuppet 1660. Herudfra udvides med udkig til Europa og resten af verden.


Pædagogisk note:
På forlagets hjemmeside findes opgavestillinger, en kort lærerguide samt forslag til evaluering og aktivitetsforslag
Da vi med FM2009 fik kanon i faget historie, var forlagene hurtige med at sende bøger om de 29 punkter på gaden. Med denne serie:"Udkig fra.." er ambinationen at følge op på disse bøger, der var focuceret på Danmarkshistorien. I "Udkig fra" tages udgangspunkt i udvalgte kanonpunkter, hvorfra forfatterne så tager læseren med på en tilrettelagt en tur ud i verden efter modellen: Tæt - Langt - Borte. I dette bind tager forfatterne disse tre kanonpunkter op: Christian 4., Den Westfalske Fred og Statskuppet 1660, med udgangspunkt i den viden, eleverne har fra samme forlags "Historiekanon - Tre Skud i Kanonen" Hvert af punkterne underkastes en trefoldig afsnitsopbygning, der først kort ridser det enkelte kanonpunkts baggrund op (Tæt). Dernæst følger et afsnit: "På udkig til:", hvor der skues ud over egen næsetip for at se, hvordan den danske historie har udviklet sig i samklang med tanker og bevægelser i den nære omverden (Langt - oftest Europa) for endelig at slutte af med afsnittet: "Udkig til:", hvor forfatterne tager de store briller på og ser kanonpunktet i et globalt perspektiv (Borte). Mht læsbarhed kræver bogen en habil læser. Et righoldigt billedmateriale understøtter beretningerne og bag i bogen kan læseren støtte sig til to leksikale afsnit, "Vigtige Ord" og "Vigtige Personer", der hjælper med at skabe og holde overblikket. Et materiale til fordybelse og differentiering, dog mest anvendelig i overbygningen.

Supplerende materialer:
  • Hertil findes lærervejledning på forlagets hjemmeside

Fysisk beskrivelse:
  • 95 sider

Sprog:
  • Dansk

Klassetrin:
6. til 10. klasse.

Anvendelsesklausul:
  • Udlånsmaterialer
    • Der kan bookes ubegrænset mange eksemplarer af materialet.
    • Materialet kan lånes i 30 arbejdsdage.
Antal i afdelinger:
  • 88 stk. i udlånsafdelingen. Kan bookes enkeltvis.
Udgiver: Alinea
Udgivelsesår: 2012
Faust nr.: 2 927 429 0
ISBN: 9788723038449
DK5:
FUI:
Expand FUI-katalogFUI-katalog
Forfatter: Claus Buttenschøn
Olaf Ries
Korttegner: Susanne Gamsgaard

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...