Findes ikke i udlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  Ungdomsuddannelser Voksenuddannelser papirbog  Nota 
Huskeseddel:
Emma
Gyldendals lærerbibliotek
Gyldendals metodehåndbog
metoder til undervisning og pædagogisk ledelse

Indeholder:
 • Per Fibæk Laursen: Hvad siger forskningen om metoder?
 • Per Fibæk Laursen: Undervisningsformer og -metoder : lærerens rammesætning af undervisningen (Alexander von Oettingen: Klasseundervisning. Hans Jørgen Kristensen: Emne- og projektarbejde. Erik Håkonsson: Værkstedsbaseret undervisning. Storyline / af Susanne Holst Larsen & Anelise Birkvad)
 • Per Fibæk Laursen: Arbejdsformer og -metoder ((Elevernes aktiviteter med sprog (Ruth Mulvad: Faglig læsning. Bodil Nielsen: Faglig skrivning. Joy Lieberkind: Tekstanalyse. Jens Aage Poulsen: Kildelæsning. Helle Bjerresgaard: Samtale)
 • Elevernes aktiviteter med logisk tænkning (Kim Foss Hansen: Problemløsning
 • Logik. Henrik Juul: Argumentation)
 • Elevernes aktiviteter med sociale og naturlige omgivelser (Ole Goldbech: Eksperimenter. Hanne Schneider: Genstande. Helle Hinge: Ekskursion - kultur. Keld Nørgaard: Ekskursion - natur)
 • Elevernes aktiviteter med krop og bevægelse (Per Fibæk Laursen: Bevægelse. Hanne Schneider: Materiel produktion)
 • Elevernes aktiviteter med musik og æstetik (Annelise Dahlbæk: Musik og sang. Vibeke Boelt: Drama. Kirsten Skov: Billeder))
 • Hans Jørgen Kristensen: Organisationsformer og -metoder : lærerens opdeling af eleverne (Lene Skovbo Heckmann: Opdeling af elever: individuel, par, gruppe, klasse, storgruppe)
 • Hans Jørgen Kristensen: Ledelsesmetoder ((Til undervisning (Lene Skovbo Heckmann: Etablering af læringsmiljøer. Jette Worm Hansen: Klasse- og læringsledelse. Lisbet Haubro: Medbestemmelse og beslutningstagen)
 • Til skoleledelse (Lejf Moos: Lærerne og skoleledelsen. Elsebeth Jensen: Skoledelse på et demokratisk grundlag. Kim Foss Hansen: Skoleudviklingsmetoder))
 • Per Fibæk Laursen: Konceptmetodikker og metodikkens nutidige udfordringer

Materialet findes på Nota:

Fysisk beskrivelse:
 • 351 sider

Sprog:
 • Dansk

Klassetrin:
Ungdomsuddannelser, U, Voksenuddannelser

Udgiver: Gyldendal
Udgivelsesår: 2012
Faust nr.: 2 939 975 1
ISBN: 9788702116021
DK5:
FUI:
Udvid FUI-katalogFUI-katalog
Redaktør: Hans Jørgen Kristensen
Per Fibæk Laursen

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...