Historie
Kildearbejde
Historiske problemstillinger og løsningsforslag
Historie
Kildearbejde
Kildeanalyse
Historie
Kronologi og sammenhæng
Tidsperioder
11. 1914-1945 (De to verdenskrige og mellemkrigstiden)

UdlånsafdelingenInformationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  8. til 10. klasse   papirbog 
Huskeseddel:
Emma
Modstandskampen 1940-45
gestapofanger, krigssejlere, modstandsfolk

Indholdsbeskrivelse:
Gennem næsten 70 år er der udgivet blade for modstandsfolk, krigssejlere og for fanger, som overlevede opholdet i de berygtiede tyske kz-lejre. Men i 2015, i 70-året for Befrielsen, var der så få tilbage af bladets målgruppe, at det blev besluttet at indstille udgivelsen. I dette sidste blad er samlet en række artikler, som med forskelligt udgangspunkt beskriver "de fem forbandede år".


Pædagogisk note:

Karina Bruun Houg
Dette materiale er velegnet i arbejdet med kompetenceområdet kildearbejde. Materialet består af et hæfte med en række kilder fra modstandsfolk, krigssejlere og Gestapofanger. Materialet er ikke didaktiseret.
Eleverne kan med udgangspunkt i bogens kildematerialer foretage kildeanalyser og øve sig i udarbejde problemstillinger på baggrund af de forskellige avisartikler. Lad også eleverne vurdere artiklerne ud fra deres anvendelighed. Er der problemstillinger, som kilden IKKE kan give os svar på? Lad eleverne finde andre kilder på nettet eller i udvalgte databaser (se supplerende kildematerialer på posten for elevmateriale).

Form og genre:
Tidsskrift

Sprog:
  • Dansk

Klassetrin:
8. til 10. klasse.

Anvendelsesklausul:
  • Udlånsmaterialer
    • Der kan bookes ubegrænset mange eksemplarer af materialet.
    • Materialet kan lånes i 30 arbejdsdage.
Antal i afdelinger:
  • 119 stk. i udlånsafdelingen. Kan bookes enkeltvis.
  • 1 stk. i Ressourcecenter Roskilde
  • 1 stk. i Ressourcecenter Slagelse
Placering i afdelinger: Skip Navigation Links.
Ressourcecenter
Roskilde
96.71
Modstandskampen 1940-45
Slagelse
96.71
Modstandskampen 1940-45

Udgiver: Erhvervshæmmede fra Frihedskampen
Udgivelsesår: 1995-2015
Faust nr.: 4 104 690 2
ISBN: 1397-0879
DK5:
Pædagogisk note: Karina Bruun Houg

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...