Dansk som andetsprog
For lærere
Didaktik
Dansk som andetsprog
For lærere
Skole-hjem-samarbejde

UdlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  papirbog 
Huskeseddel:
Emma
Nyankomne elever i skolen
sprogpædagogiske perspektiver på basisundervisning i dansk som andetsprog

Indeholder:
  • Tæt på "de nyankomne elever" : sprogportrættet som redskab i basisundervisningen i dansk som andetsprog / Line Møller Daugaard, Nina Hauge Jensen og Kitte Søndergaard Kristensen. Kitte Søndergaard Kristensen: Basisundervisning i dansk som andetsprog : hvad, hvorfor, hvordan?
  • At læse på flere sprog : muligheder og barrierer. Maria Neumann Larsen: Nyankomne elevers sproglige og faglige udvikling. Line Møller Daugaard: Fleksibel flersprogethed i modtagelsesklassen. Barbara Day: Forældreinddragelse i modtagelsestilbud : hvordan kan elevernes forældre inddrages som ressource? Nina Hauge Jensen: Overgangen fra basisundervisning i dansk som andetsprog til undervisning i en almindelig klasse. Birgit Orluf: Safa som skriver : fra modtagelsesklasse til historie i 7. klasse. Etablering af modtagelsesklasser - fra vanskelig ny opgave til velfungerende praksis / Kitte Søndergaard Kristensen ... et. al.


Pædagogisk note:

Lotte Svane Strange Petersen

En del af følgende materialesæt:
Basisdansk med spil og billeder

Fysisk beskrivelse:
  • 153 sider

Sprog:
  • Dansk

Klassetrin:
P, U

Antal i afdelinger:
  • 5 stk. i udlånsafdelingen. Disse eksemplarer udlånes som del af materialesæt.
Udgiver: Kvan
Udgivelsesår: 2018
Faust nr.: 5 422 512 1
ISBN: 9788792871893
DK5:
FUI:
Expand FUI-katalogFUI-katalog
Bidragsyder: Kitte Søndergaard Kristensen
Nina Hauge Jensen
Bidragyder: Line Møller Daugaard
Redaktør: Line Møller Daugaard
Vibeke Boelt

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...