Historie
Historiebrug
Historiske scenarier
Praktiske aktiviteter og bevægelse i undervisningen
Historie
Kronologi og sammenhæng
Tidsperioder
Musik
Musikudøvelse
Sangrepertoire
Sange

UdlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  0. til 5. klasse Virtuelt materialesæt 
Huskeseddel:
Emma
Sigurds Danmarkshistorie
Sigurds Danmarkshistorie - alle materialer (virtuelt sæt)

Indholdsbeskrivelse:
Et virtuelt sæt er en samling af læremidler, som med fordel kan lånes sammen. Vær opmærksom på, at læremidlerne ikke nødvendigvis er tilgængelige i samme periode.


Pædagogisk note:

Karina Bruun Houg
Det virtuelle emnesæt kan anvendes i historie på mellemtrinnet. Samlet danner emnesættet mulighed for at arbejde med alle fagets kompetenceområder: Kronologi og sammenhæng, kildearbejde og historiebrug. Emnesættet lægger op til et tværfagligt samarbejde med musik i 3.-4. klasse samt evt. håndværk og design i 4. klasse. Samlet kan emnesættet ligeledes anvendes i forbindelse med emneuger, understøttende undervisning mm., også i indskolingen.

Fysisk beskrivelse:
  • Virtuelt materialesæt

Sprog:
  • Dansk

Klassetrin:
0. til 5. klasse.
SU

Antal i afdelinger:
  • 1 stk. i udlånsafdelingen. Kan bookes enkeltvis.
Udgiver: CFU
Udgivelsesår: 2017
Faust nr.: 9 987 244 6
DK5:

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...