Engelsk
Skriftlig kommunikation
Sprogligt fokus
Ordforråd
Engelsk
Skriftlig kommunikation
Skrivning
Skrivegenrer
Engelsk
Skriftlig kommunikation
Sproglæringsstrategier
Skriveprocesser

UdlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  4. til 6. klasse Materialesæt 
Huskeseddel:
Emma
Writing Box
year 4 to 6


Pædagogisk note:

Christina Hellensberg
Arbejdet med den skriftlige dimension i engelsk er nævnt i trinmålene i Fælles Mål flere steder fx:Efter 4. Kl.:Skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.Genkende teksters begyndelse, midte og slutning og anvende enkle sætningsforbindere. Efter 7. Kl.: Udtrykke sig skriftlig i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser. Skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng. Dette materiale lægger op til, at eleverne kan udvikle deres skriftsprog ud fra varierede oplæg og forskellige tilgange. I Writing Box er der materialer til eleverne og oplæg til lærerne til at komme i gang med skriveprocesser. Der er Resource Books, elevmaterialer af forskellig karakter og enkelte opslagsbøger. Klassen skal selv sørge for at have ordbøger.

Målgruppe:
  • Anvendes til engelsk på 4.-6 klassetrin

Supplerende materialer:

Fysisk beskrivelse:
  • 1 Kasse

Sprog:
  • Engelsk

Klassetrin:
4. til 6. klasse.

Anvendelsesklausul:
  • Udlånsmaterialer
    • Der kan bookes ubegrænset mange eksemplarer af materialet.
    • Materialet kan lånes i 20 arbejdsdage.
Antal i afdelinger:
  • 6 stk. i udlånsafdelingen. Kan bookes enkeltvis.
Udgiver: Center for Undervisningsmidler
Udgivelsesår: 2009
Faust nr.: 9 987 323 2
DK5:

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...

CFU databeskyttelsespolitik